GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Celem projektu jest zbudowanie internetowego systemu informacji geograficznej (geoportalu) wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym wraz z metodologią jego stosowania. Funkcjonalność geoportalu będzie wypracowana na podstawie analizy obecnego procesu partycypacji oraz wiedzy i doświadczeń jego obecnych uczestników. Projekt będzie oparty o dwie uzupełniające się metody:

Proces analityczno-deliberacyjny, w którym funkcje analityczne i deliberacyjne realizowane za pomocą portalu geodyskusji prowadzą do     wzajemnego uczenia się i wypracowywania konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Metodę SoftGIS, w której wiedza mieszkańców jest zbierana za pomocą geoankiet i stanowi podstawę do podejmowania decyzji przez ekspertów.

Adekwatność geoportalu dla wspierania partycypacji społecznej zostanie zweryfikowana podczas pilotażowych wdrożeń na obszarze aglomeracji poznańskiej i łódzkiej.

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka A umowa nr PBS3/A9/39/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

KONSORCJUM

ZESPÓŁ

Piotr Jankowski
Piotr JankowskiKierownik projektu
Profesor zwyczajny i dyrektor Instytutu Geografii  na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym w San Diego. Od 2008 jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Od końca lat 80. prowadzi badania nad przestrzennymi systemami wspomagania decyzyjnego, a od połowy lat 90. badania nad partycypacyjnymi systemami informacji geograficznej. Jest autorem ponad 110 prac naukowych oraz kilku pozycji książkowych z zakresu geoinformacji i geoinformatyki.
Tomasz Kaczmarek
Tomasz Kaczmarek
Profesor zwyczajny, Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych i kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zespołu ds. Rozwoju Miast i Obszarów Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Sterującego Commission on Geography of Governance – International Geographical Union. Autor blisko 120 publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii ekonomicznej i zarządzania terytorialnego. Redaktor naczelny serii wydawniczej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej
Zbigniew Zwoliński
Zbigniew Zwoliński
Profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Geoinformacji w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prekursor wprowadzania systemów informacji geograficznej i geoinformacji w działalności badawczej i dydaktycznej na UAM, członek Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny Landform Analysis, redaktor zarządzający Quaestiones Geographicae (geografia fizyczna, GIS), autor 300 publikacji z zakresu geografii, geomorfologii, geoinformacji.
Łukasz Mikuła
Łukasz Mikuła
Adiunkt w Instytucie Geografi Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, autor ponad 30 publkacji dotyczących problematyki zarządzania terytorialnego i planowania przestrzennego w obszarach metropolitalnych. Współtwórca kierunkowych dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych dla aglomeracji poznańskiej. Od 2010 r. przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania.
Marek Młodkowski
Marek Młodkowski
Doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Prowadzi badania na temat użyteczności  internetowych narzędzi wspierających partycypację. Zawodowo zajmuje zarządzaniem projektami w obszarze wytwarzania oprogramowania  w międzynarodowych projektach R&D dla  klientów typu: Europejska Agencja Kosmiczna, Komisja Europejska  oraz projekty dla komercyjnych klientów. Praktyk zwinnego wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem metodyki SCRUM oraz metodyki zarządzania projektami PMI. Certyfikowany SCRUM Master oraz SCRUM Product Owner.
Michał Czepkiewicz
Michał Czepkiewicz
Doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Prowadzi badania na temat różnych aspektów zrównoważonego rozwoju miast: jakości i warunków życia, zachowań przestrzennych mieszkańców, partycypacji w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym. W badaniach wykorzystuje i rozwija internetowe i partycypacyjne systemy informacji geograficznej. Współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim i Uniwersytetem Aalto.
Edyta Bąkowska
Edyta Bąkowska
Doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Od 2014 roku związana z Centrum Badań Metropolitalnych UAM w ramach realizacji projektów naukowo-samorządowych poświęconych problematyce rozwoju obszarów metropolitalnych, oraz jako Sekretarz redakcji serii wydawniczej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej. Współpracuje z samorządami lokalnymi w ramach projektów związanych z tematyką planowania przestrzennego i demografii. Stypendystka programu Erasmus, zarówno w ramach studiów magisterskich (University of Portsmouth, Wielka Brytania), jak i projektów badawczych (Small-Scale European Integration through Cross-Border-Cooperation).
Michał Wójcicki
Michał Wójcicki
Doktorant w Instytucie Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej). Zainteresowania naukowe skupione są wokół zagadnień związanych z samorządem terytorialnym: planowaniem miejscowym, planowaniem strategicznym, kwestami partycypacji społecznej w procesach zarządzania terytorialnego oraz współpracą JST. Rozprawa doktorska pt. „Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu” powstaje pod opieką naukową Prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr Łukasza Mikuły. Od 2009 roku współpracownik Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
Cezary Brudka
Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach gospodarka przestrzenna oraz zarządzanie projektami. Współpracownik i członek organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim. Zainteresowany takimi zagadnieniami jak: polityka publiczna, rozwój lokalny, planowanie przestrzenne i planowanie transportu, geoinformacja. Od 2015 roku członek Zarządu i Rady osiedla Jeżyce – jednostki pomocniczej miasta Poznania, w której zajmuje się kwestiami planowania przestrzennego i transportu.
Magdalena Karczewicz
Magdalena Karczewicz
Doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej) w Poznaniu. Od 2014 współpracuje z Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zainteresowania naukowe skupione są wokół obszarów metropolitalnych oraz geografii handlu.

Konferencje i Publikacje

AAG 2016 Annual Meeting in San Francisco

Tytuł :
Geo-questionnaires in Urban Planning: assessing spatial representativeness, recruitment methods, and data quality in applications from Poland and Finland

Autorzy:
Piotr Jankowski* – San Diego State University
Michal Czepkiewicz – Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland
Marketta Kyttä – Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Aalto University, Finland

Abstrakt:
Geo-questionnaire is a method for eliciting and collecting user-generated geographic information pertaining to the use and organization of space. What makes geo-questionnaire different from any other online questionnaire is tight coupling of interactive map(s) with questions allowing respondents to sketch/mark locations related to their answers. The method has been used to elicit spatially explicit values, preferences, opinions, perceptions of environmental quality, mobility patterns, and other types of data, in numerous applications and contexts ranging from public participation GIS (PPGIS) in urban planning to place-based social research on health and well-being. The growing interest in the use of geo-questionnaires calls for examining the efficacy of the method, in particular with respect to spatial representativeness, recruitment methods, and quality of data obtained from geo-questionnaires. In this paper we examine these issues by critically evaluating three geo-questionnaire applications involving different scales, problem domains, and geographical settings. We focus the evaluation on the effectiveness of recruitment methods and geo-questionnaire design in achieving spatial representativeness of respondent sample. We also discuss the relationship between geo-questionnaire design and quality of collected data. We offer guidelines for future geo-questionnaires aimed at enhancing external validity of results and data quality.

Słowa kluczowe:
PPGIS, Urban Planning, participatory GIS

Link do strony konferencji:

http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=76334

AAG 2016 Annual Meeting in San Francisco

Tytuł:  Urban sprawl in post-socialist Europe: public control, market forces and metropolitan governance

Autorzy:
Lukasz Mikula* – Adam Mickiewicz University in Poznan
Tomasz Kaczmarek – Adam Mickiewicz University in Poznan

Abstrakt:
Since 1990s large urban areas in the Central and Eastern Europe have been undergoing a very dynamic functional and spatial transformation. This process is much diversified among countries and within them (eg Hamilton et al, 2005 Stanilov et all 2007). The adaptation of urban areas to the new political, social and economic conditions has usually not taken place in a planned and coordinated way. In the face of the liberalized spatial planning system, most of the new investments in urban areas of CEE were subordinated to the interests of individual actors rather than comprehensively managed spatial development processes. It brought some economic benefits, but the problems concerning transformation of ‚greenfield’ areas into residential districts turned out to be a serious financial burden for municipalities. Moreover, urban sprawl is stimulated by a serious gap between poorly defined by law metropolitan planning of regional self-government and local planning, based on the principle of municipal autonomy.

The aim of this paper is to present the problems of uncontrolled spatial development in post-socialist countries, basing on the example of Poznan city-region in the west of Poland (population of ca. 1 million). The spatial structure of this area has been much changed for last 20 years due to the intense process of suburbanization. The main findings from the paper indicate the effects of the deregulated spatial planning system which favors ‚greenfield’ development over regeneration of inner cities and ‚brownfield’ sites and generates inequality between public and private actors with much stronger position of the latter.

Keywords:

Central Eastern Europe, urban development, spatial planning

Link do abstraktu na stronie konferencji: 

http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=74202

GI_FORUM – Salzburg, Austria

Title: Geo-questionnaires a method of eliciting residents’ development preferences in urban planning

Key words: geo-questionnaire, urban planning, public participation GIS, development preferences

Authors: Marek Mlodkowski, Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwolinski, Lukasz Mikula, Michal Czepkiewicz, Edyta Bakowska, Michal Wojcicki, Cezary Brudka

Geo-questionnaire is an online questionnaire coupled with an interactive map, that allows for the collection of two types of data; the data directly linked to geographical features and the data without spatial reference. Spatial attributes are collected through sketching on an interactive map points, lines, or polygons vector features. Each geographical features may be linked to a set of questions linked to its location. In the presented herein studies geo-questionnaires have been used to collect residents’ development preferences in two major cities in Poland (Poznan and Lodz) and one suburban municipality (Rokietnica near Poznan). In each of the three applications the geo-questionnaire were prepared in cooperation with city/municipality authorities and involved different scale and problem domain. In Poznan, participants expressed their opinions about development preferences for a marketplace.. In the case of the City of Lodz, the geo-questionnaire was used to collect development preferences form residents of a city district. In Rokietnica the collected data informed planners about the preferences of residents associated with the development of the center of municipality. This poster reports on results of geo-questionnaire applications focusing on: 1) geo-questionnaire recruitment approach, 2) participation rates, 3) method of analyzing collected data, 4) value of information about public preferences to city planners and decision makers, and 5) scalability of the method.

Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation

Tytuł: Two PPGIS methods for urban landscape adjustment

Autorzy: Zbigniew Zwolinski, Piotr Jankowski, Michal Czepkiewicz, Marek Mlodkowski

Environmental sustainability largely depends on the intentions and requests of the local community. The paper presents two methods of public opinion research in the context of planning green areas in the city.
The two online PPGIS applications involved a geoquestionnaire and a geodiscussion. Geo-questionnaire is an online questionnaire coupled with an interactive map facilitating data collection of two types: object descriptions linked to geographical features, and descriptions without an explicit spatial reference. In geoquestionnaire the geographical features are sketched by participants or selected from an interactive map. The features may be sketched as points, lines, or polygons. Depending on the geoquestionnaire design, sketching or selecting a geographical feature may trigger one or more questions pertinent to feature’s location.
Geo-discussion is a Web application tool, consisting of two integrated modules: an online structured discussion forum and an interactive map with rich geographical context. The discussion forum is linked with an interactive map allowing to annotate map objects with discussion contributions. The discussion forum has several functionalities allowing to: add new idea and georeference it on the map by sketching a point, a line, or a polygon; comment on ideas offered by other participants; subscribe to interesting posts and threads; like or dislike posts made by participants; add attachments including photos and documents and georeference them; locate post footprints on the map; sort posts by date or popularity (number of comments); run text searches. Using the map module, participants can: measure distances and surfaces; search by address; toggle between different map layers (satellite view, street map view); switch off/on layers including a draft version of land use plan; filter objects from a selected area; obtain detailed information about land use plan.
Geoquestionnaire and geodiscussion applications were used to collect the preferences of Poznan residents in regard to the future land use organization.

GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ,  Warszawa 8-9.11.2016

Tytuł: Wykorzystanie instrumentów PPGIS w procedurach planowania przestrzennego na przykładzie aglomeracji poznańskiej

Autorzy: Edyta Bąkowska, Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła

Efektem liberalizacji gospodarki przestrzennej jest pojawianie się konfliktów przestrzennych na obszarach podlegających intensywnym procesom urbanizacji, szczególnie w dużych miastach i ich strefach podmiejskich. Według Harveya (2008)1 „prawo do miasta” oznacza nie tylko prawo dostępu do jego zasobów i dobrego miejskiego życia w najróżniejszych jego aspektach, ale także możliwość decydowania przez mieszkańców o tym, co w ich mieście się dzieje i w jakim kierunku się ono rozwija. Od kilku lat w polskich samorządach daje się zauważyć nowe podejście do zarządzania, uwzględniające dialog społeczny (participatory governance). Towarzyszy temu wzrost świadomości i aktywności społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Nowe, często pozaustawowe, formy uczestnictwa mieszkańców i ich reprezentacji wprowadzane są także do procesu decyzyjnego w planowaniu przestrzennym. Doskonalenie tychże procedur wymaga zastosowania, obok tradycyjnych, także nowych elektronicznych form i narzędzi partycypacji społecznej.

Celem referatu jest przedstawienie wyników I etapu projektu badawczego Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. Na przykładzie miasta Poznania i sąsiedniej gminy Rokietnica zidentyfikowano obszary zastosowań geoankiet ze sfery planowania przestrzennego i inwestycyjnego oraz wskazano zagadnienia możliwe do rozwiązania przy ich wykorzystaniu. Badania prowadzono zarówno w odniesieniu do typowej procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i niestandardowej formule projektowania urbanistycznego przestrzeni publicznych w tzw. „formacie flamandzkim”. Ocenie poddano skuteczność konsultacji społecznych w tradycyjnej formie oraz możliwości zastosowania nowoczesnych narzędzi internetowych takich jak geoankieta i geodyskusja. W podsumowaniu zwrócono uwagę na bariery i szanse wdrażania narzędzi e-partycypacji oraz możliwości i ograniczenia w tym zakresie z punktu widzenia praktyki planistycznej i politycznej w jednostkach samorządu terytorialnego.

GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ, WRSZAWA 8-9.11.2016 

Tytuł: Implementacja geoankiety i geodyskusji do procesu planowania przestrzennego

Autorzy: Zbigniew Zwoliński, Piotr Jankowski, Michał Czepkiewicz, Marek Młodkowski 

Wdrożenia

Centrum Rokietnicy

Transport publiczny w aglomeracji Łódzkiej

Mapa potrzeb lokalnych Śródmieścia Poznania

Rynek Łazarski

Kontakt