W dniach 11, 12, 13 i 14 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędą się warsztaty NARZĘDZIA INTERNETOWE W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH. Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu narzędzi geoinformacyjnych (Geoankieta i Geodyskusja) w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym (procedury planistyczne, koncepcje zagospodarowania, lokalizacje inwestycji itp.). Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z możliwościami zastosowań partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS) w kontekście istniejących uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Ponadto zostaną przygotowani do samodzielnego wykorzystywania Geoankiety i Geodyskusji w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby pracujące lub związane z jednostkami samorządu terytorialnego, które chciałyby podnieść swoje kompetencje i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi procesy partycypacji społecznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Program warsztatów można pobrać klikając tutaj.

Warsztaty są jednodniowe. W formularzu prosimy o wskazanie preferowanego dnia.

O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie  formularza:

Preferowany dzień udziału w warsztatach – prosimy wybrać jeden (o dostępności decyduje kolejność zgłoszeń)
11 września12 września13 września14 września

Specjalizacja zawodowa
planowanie przestrzennetransportrewitalizacjakonsultacje społeczneinne

Organizator:

Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kontakt:

mgr inż. Magdalena Karczewicz

tel. 61 829 6336

cbm@amu.edu.pl

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III (umowa nr PBS3/A9/39/2015).